Šperkařský ateliér

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Zbyněk Zimčík-Šperkařský ateliér FILIP

se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo Náměstí 157/8
identifikační číslo: 65315863
DIČ: CZ6904304594

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Uherském Hradišti, dne 29.10.2013